Ägarstruktur

Centralen är en traditionell lastbilscentral som ägs av drygt 80 åkerier.
Dessa åkerier är förutom ägare också transportörer i bolaget.

Se delägarförteckning

Styrelsen i Centralen består av:

Owe Andersson Ordförande
Peter Fröjd, vice ordförande
Jörgen Leosson ledamot
Daniel Andersson ledamot
Allan Kjönsberg Ledamot
Lars Niklasson ledamot
Stefan Siljevall suppleant
Anders Broo suppleant
Paula Hallsten  suppleant

Delägarrådet i Centralen består av:

Allan Kjönsberg (President)
Anders Broot
Peter Larsson

Håkan Gustavsson
Stefan Siljevall
Mattias Strömberg

Spara