Asfalt

Centralen har lång erfarenhet av asfaltstransporter och kan erbjuda väl anpassad utrustning för denna typ av transporter. Centralen tillhandahåller flexibla transportlösningar.