Betong

Centralen är sedan länge en betydande aktör inom betongtransporter. Med både fast monterade betongrullar och med avtagbara rullar står vi för flexibla och effektiva transporter för betongindustrin. Våra kunder i regionen erbjuds en pålitlig organisation med hög kompetens inom yrkeskåren.