Certifikat & Policy

Här förvarar vi Koncernens olika ISO certifikat samt våra policys. Allt för att underlätta för våra kunder och samarbetspartner!

Gå in under respektive rubrik här ovan och klicka sen på önskad länk för våra olika certifikat eller policys.

För frågor kring våra Certifikat eller policys kontakta:

Patrik rådberg
Tel::0520-47 70 20
E-post: patrik.radberg@centralen.se