TV-inspektion och filmning

Centralen utför TV-inspektion av rör i olika dimensioner. Vi har specialbyggda enheter för TV-inspektion för olika ledningsnät. Vi har även möjlighet att lagra informationen på ett USB-minne för effektiv efterarbetning.