Entreprenad

Centralen förmedlar grävmaskinstjänster inom hela Västra Götalands Län. Tidigare förmedlades alla maskintjänster på Centralen genom dotterbolaget Smith Traktorgrävning, men sedan en tid tillbaka finns maskintjänsterna tillgängliga under samma flagg på Centralen som ett affärsområde.

Vi driver även mindre entreprenader i egen regi såsom kabelgrävning, dräneringar runt hus, våtmarker, markplaneringar och förstärkning av vägar. Rengöring av ytor såsom sopning av asfalterade ytor och gallring av skog och planteringar finns också i vårt utbud av tjänster.

Genom ett aktivt kvalitets- och miljöarbete, kunnig personal och väl lämpade maskiner skall vi vara den lokala kundens naturliga samarbetspartner.