Bäck- och Å-rensning

Grävmaskiner med lång räckvidd är nödvändigt vid bredare vattendrag än 5 meter. Med förlängda gallerskopor samt dikesskopor hjälper vi er med att hålla bäckar och åar öppet för flödet av vatten. Ring oss för en offert.