Byte av vägtrummor

Vattenflödet i både diken och vattendrag ökar. Här gäller det att kontrollera så att vägtrummar är hela och ej riskerar att slamma igen eftersom det ofta resulterar i att vägbanken(stommen i vägkroppen) eroderar och man mister bärighet i vägen. Vi byter, dikar ur och hjälper er att renovera upp er enskilda väg.