Klippning – slåtter

Vi använder både små och stora slåtteraggregat försedda med kätting som även klarar slyröjning av vägkanter. Även släntklippning där lutningar sliter på både knän och höfter har vi möjlighet att klippa på ett maskinellt sätt där aggregat appliceras till både traktor och traktorgrävare.