Ny servis för vatten och avlopp

Dags att byta eller nyanläggning? I Centralen har vi tillgång att kunna filma i röranslutningar samt att kunna schakta och förlägga de rör som går från din tomtgräns och levererar vatten och avlopp ut i det kommunala ledningsnätet.