Sopning

Underhållssopning samt isgrusupptagning sker med fördel av våra uppsugande sopmaskiner som även vattenbegjuter ytan för att förhindra miljöskadligt damm. Sopmaskiner med lastkapacitet på allt mellan 1m3 till 8m3 som både smidigt och miljövänligt städar upp hårdgjorda ytor på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.