Stubbfräsning

Miljövänligt.

Att fräsa bort stubben innebär att den återgår till naturen på ett snabbare sätt. Fräsmassorna kan komposteras eller med fördel läggas som skyddstäckning i rabatter som förhindrar oönskat ogräs.

Vår stubbfräs är sammankopplad på en mindre grävmaskin med gummilarver för att på sätt minska markskador på den plats där stubbarna skall fräsas.