Distribution & Fjärr

Inom affärsområdet Fjärr & Distribution hanterar vi allt från hellaster och delparter till den lilla pallen eller kuvertet. Vi förfogar över en stor flotta av transportfordon. Här finns små budbilar för de snabba, ofta akuta uppdragen. Här finns även mindre och större fordon för distribution av paket och pallgods. Det finns citytrailers, standardtrailers, långtrailers och vanliga bil med släp för större partier och hellaster. Med över 60 års erfarenhet och med en spetskompetens i organisationen är vi säkra på att kunna tillmötesgå Dina behov av godstransport till, från och inom vår hemmaregion.