Högtrycksspolning

Centralen utför högtrycksspolning med flertalet fordon av både förebyggande och akuta avloppsstopp för kommuner, företag samt privatpersoner, av alla olika ledningsdimensioner inklusive rotskärning.

Med specialutrustade bilar utför vi spolning och rengöring av broar, reflexstolpar och vägskyltar i stora delar av landet.

Vi erbjuder även lutning av vägar, spridning av vatten samt uppfyllnad av olika brunnar och pooler med färskvatten.

Jour
Våra spolbilar finns att tillgå även på jourtid.