Industri

Centralen är sedan snart fyrtio år en stor transportpartner uppbyggd kring bilindustrin i Västsverige. Efter att ha varit stor transportör för Saab Automobile AB, så har Volvo Logistics växt till en stor kund inom segmentet.

Förutom lastbilar som transporterar in produktionsdetaljer ”just in time” har Centralen ett antal bilar som kör sekvenstrafik och interna transporter för bilindustrin.

Transportuppdragen för bilindustrin har inneburit att Centralen byggt upp en stark organisation där tidspassning, hög servicenivå och flexibilitet är ledord i verksamheten.