Distribution & Fjärr

Affärsområden distribution & Fjärr jobbar även med grupp e-post så vill du kommunicera via e-post når du alla på Distribution eller Fjärr via följande e-postadresser: distribution@centralen.se fjarr@centralen.se

Marie Karlsson

Transportledare Distribution & Fjärr

Tel: 0521-47 70 01

Mob: 0703-906 940

Gunilla Strand

Transportledare Fjärr

Tel: 0521-47 70 02

Mob: 0703-906 941

Malin Reis

Transportledare Distribution & Fjärr

Tel: 0521-47 70 03

Anette Svensson

Transportledare Distribution

Tel: 0521-47 70 04

Mob: 0705-616 142

Terese Gullbrand

Transportledare Distribution

Tel: 0521- 47 70 05

Mob: 0768-149 400

Susann Sannefjäll

Fakturering

Tel: 0521-47 70 35

Mikael Svensson

AO-chef Distribution & Fjärr

Tel: 0521-47 70 18

Mob: 0706-677 055