Mål och Vision

Centralen skall vara Tvåstadsregionens ledande samarbetspartner för transporttjänster. Vi skall tillsammans med våra kunder åstadkomma kostnadseffektiva, miljöanpassade och kvalitetssäkrade tjänster.