Miljö

Centralen jobbar aktivt med ständiga förbättringar på miljöområdet. Förutom våra transportörers fordon där vi är med och påverkar val av oljor, däck, bränsle mm arbetar vi med att minska miljöpåverkan från vår egen terminal och vår egen tvätthall. Vi ser över val av kemikalier, truckar, uppvärmning, sortering osv.

Centralen förbinder sig att följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter, samt övriga miljökrav som vi berörs av.

Centralen är även delägare i TRB Sverige AB, en sammanslutning av lastbilscentraler som verkar för miljöförbättringar inom branschen. För vidare information besök TRB Sveriges hemsida www.trb.se