Centralen visar på verklig miljö- och klimateffekt via SÅ Klimat Calc!

16 november, 2015

Vi inom Lastbilscentralen i Tvåstad AB är delägare i TRB Sverige där vi tillsammans sedan många år arbetat för bättre och mer enhetligt sätt att redovisa miljö- och klimatpåverkan från transporter. Intresset från våra kunder på olika former av miljöredovisning ökar och varianter på frågeställningarna är många. Vi har ett stort behov av att enkelt kunna redovisa uppgifter på de fordon och de drivmedel vi använder oss av idag och som kontinuerligt förändras över tid.

Tillsammans med övriga TRB-delägarna tar vi nu ett viktigt steg genom att använda ”SÅ Klimat Calc”.
”SÅ Klimat Calc” är ett verktyg för att visa på verklig miljö- och klimateffekt inom transporter!

Verktyget underlättar för bland annat transportörer och transportköpare att följa upp uppdraget/-ens klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och använda resursers miljöprestanda. Det helt webbaserade verktyget erbjuder vem som helst att skapa ett konto utifrån tre olika kontotyper beroende på behov.

Användaren kan skapa rapporter med ett valfritt antal fordon/maskiner, tidsperioder, drivmedelstyper och –mängder. Systemet, som innehåller databas med fordons-/maskintyper och drivmedelsprodukter, ger användaren förslag på typiska värden med stora möjligheter till egna justeringar.

För den som önskar finns möjlighet att även redovisa nyckeltal genom att miljöpåverkan sätts i relation till utförd nytta/transportarbete via ett stort antal parametrar.

Direkt i verktyget kan skapade rapporter delas med andra användare, ex. till transportköpande kunder. Med några knapptryckningar kan transportköparen sammanställa ett valfritt antal rapporter till en premiumrapport. Premiumrapporten utgör ett bra underlag för analysera totala värden men även alla ingående delar.

Verktyget kan användas oberoende av typ av fordon eller maskin, körmängd (km eller timmar) och tankningsenhet (liter, kg, kWh).

Läs mer via https://klimat.akeri.se