Centrerat Nr 14

 

top
Nyhetsbrev Nr 14

Vår i luften

Centralen erbjuder förmånliga priser på containers och smidiga transportlösningar till såväl företag som privat-personer.

Dessutom erbjuder Centralen även i år storsäckar fyllda med täckbark, matjord, grus, singel eller stenmjöl inlyft på anvisad plats. ”-Vi har funnit att det finns ett stort behov från främst privatkunder att få säckar med material snyggt och smidigt inlyfta över häckar och in i trädgårdar”, menar Ulrik Bertilsson, affärsområdeschef Anläggning. ”Givetvis kan vi även erbjuda hela lastbilslass för dom som behöver lite större volymer av material.”

  storsäck

Lagerkund

Centralen har skrivit avtal om lagring och hantering av Pyroteks in- och utflöde av produktionsmaterial. Uppdraget startar 1 mars 2015 och kommer innebära att Pyrotek hyr halva delen av Centralens lagermagasin på Kardanvägen i Trollhättan.
Pyrotek är ett internationellt företag med fabrik i Ed, där man tillverkar bland annat gjutbara, eldfasta produkter och filteringstuber för het gas. Pyrotek är i en expansiv fas och Centralen möter deras behov av extra lagringsmöjligheter och kommer även ombesörja transporter från lagret i Trollhättan till fabriken i Ed.

 

  pallställ2

 

Centralen vann upphandling om slamsugning för Vänersborgs kommun

Centralen vann upphandlingen avseende slamtömning i Vänersborgs kommun. Uppdraget innebär tömning av alla slamavskiljare inom Vänersborgs kommun och har en avtalslängd på 4 år plus möjlighet för förlängning på ytterligare 1 år.

”-Vi är glada att vi blivit tilldelade detta uppdrag och innebär att Centralen kan fortsätta hålla en hög servicegrad åt företag och privatkunder i vårt område gällande även andra  tjänster som högtrycksspolning, hetvattenspolning och  rengöring av dricks-vattenbrunnar” säger Daniel Oskarsson, affärsområdeschef på Miljöhantering, ”Vänersborgs kommun är en viktig kund för Centralen, och i och med detta långa avtal stärker vi samarbetet ytterligare mellan oss.

 
slam

     
 
     
Lastbilscentralen i Tvåstad AB 0520-47 70 00 www.centralen.se
Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.