Centrerat Nr 15

 

top
Nyhetsbrev Nr 15

Transportavtal med Lindab

 Centralen har skrivit avtal med Lindab avseende ett helhetsåtagande på uttransporter av bygg- och anläggnings-material från Lindabs filial i Trollhättan till kunder i regionen. I uppdraget ingår ett nyinköp av dragbil med specialutrustad citytrailer med bakgavellift, samt med fjärrstyrd truck som smidigt kan tas fram vid lossningar.

Avtalet är treårigt med möjlighet till förlängning. Centralen har tidigare tillhandahållit chaufför till Lindabs egen kranbil, men ombesörjer hädanefter även med rätt utrustat utkörningsfordon.
Lindab är ledande leverantör i Sverige inom byggkomponenter av stål och tunnplåt samt ventilation.

 

  Lindab-bilen

Nytt transportavtal med Skanska

Centralen har skrivit ett nytt avtal med Skanska Asfalt & Betong avseende transporter i regionen. Centralen har i många år varit stor transportör för Skanska, och är nu överens om ett nytt treårsavtal som träder i kraft våren 2015.
Avtalet innefattar betongtransporter från Skanskas betongstation i Trollhättan, asfaltstransporter runt om i regionen på Skanskas beläggningsuppdrag samt schakt- och materialtransporter.”
-Vi är glada att vi är i hamn med det nya avtalet, och ser fram mot ytterligare många års samarbete med Skanska”, säger Ulrik Bertilsson, affärsområdeschef på Anläggning.
  asfalt

 

Centralen vann upphandling avseende slamsugning och högtrycksspolning för Trollhättans Stad

Centralen gick vinnande ur den stora upphandlingen avseende Trollhättans Stads, Trollhättan Energis, Trollhättans Tomts och AB Eidars samlade behov av slamsugning, högtrycksspolning av avloppsledningar samt transport av slam från reningsverket.

Avtalet är på två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år.

 
Slamavtal

     
 
     
Lastbilscentralen i Tvåstad AB 0520-47 70 00 www.centralen.se
Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.