• Centrerat Nr 7

    Nyhetsbrev Nr 7 Nytt avtal med Volvo Centralen och Volvo Logistics har överskommit om ytterligare ett avtalsområde. Centralen kommer från 1 maj 2013 ombesörja alla transporter av produktionsmaterial från Volvos underleverantörer i Fyrstadsområdet till Torslanda, Tuve och Arendal. Bland annat avser det upphämtningar på Mape, Parker Hannifin, VBG Group,

  Läs mer

 • Centrerat Nr 6

    Nyhetsbrev Nr 6 Nytt distributionsuppdrag Med start måndagen den 4 februari distribuerar Centralen allt gods för Onninen i regionen. Godset kommer in på natten från Onninens centrallager i Örebro till Centralens terminal i Båberg och distribueras sedan ut till slutkunder under förmiddagen. Onninen erbjuder produkter till företagssidan inom VVS,

  Läs mer

 • Centrerat Nr 5

    Nyhetsbrev Nr 5 Torrläggning av Hojumsdammen Under sensommaren och hösten har torrläggning av Hojumsdammen i Trollhätte kanalfåra gjorts. Anledningen för detta är att dammluckor och stenmurar renoverades. Fyra Ess Entreprenad som utfört uppdraget för Vattenfall och har haft Centralen som inlejd entreprenör på bland annat grävmaskinsidan och avfallshanteringen. Lennart

  Läs mer

 • Centrerat Nr 4

    Nyhetsbrev Nr 4 Vänersborgs kommun Mattransporter Centralen vann återigen upphandlingen av mattransporter för Vänersborgs kommun. Uppdraget avser transporter av kall och varm mat från produktionskök till skolor, förskolor, fritidshem och äldreomsorg. ”Eftersom vi haft uppdraget tidigare, så är vi väl medvetna om den exakta tidspassning och flexibilitet som krävs

  Läs mer

 • Centrerat Nr 3

    Nyhetsbrev Nr 3 Volvo Centralen har i många år varit varit en stor transportör för bilindustrin. Åtskilliga leveranser har transporterats till både Saab Automobile och Volvo. Centralen har byggt upp ett transportsystem och medarbetare som håller den höga service, tidspassning och kostnadseffektivitet som bilindustrin kräver. Efter Saabs konkurs är

  Läs mer

 • Centrerat Nr 2

    Nyhetsbrev Nr 2 Snöbekämpning Som ledande transportör och entreprenör i regionen har Centralen även i år fått förtroende från kommuner, handeln, industrier och vägsamfällighetsföreningar att ombesörja så att vägar, gator, parkeringsplatser och uppställningsytor är fria från snö och halka. Centralen har även avtal med Skanska Drift & Underhåll om

  Läs mer

 • Centrerat Nr 1

    Nyhetsbrev Nr 1 Akuta budtransporter Efter att i över 25 år varit ombud för Adena Pickos och Jetpak i regionen, valde Centralen att inte förlänga franchiseavtalet hösten 2010, och satsar nu på budverksamhet i egen regi.” Detta har varit en positiv injektion för oss, säger Mikael Svensson, affärsområdeschef Distribution,

  Läs mer