Vision och Värderingar

Vision

 

Centralen skall vara Tvåstadsregionens ledande samarbetspartner för transport- och maskintjänster. Centralen skall tillsammans med våra kunder åstadkomma kostnadseffektiva, miljöanpassade och kvalitetssäkrade tjänster.

 

Värderingar

 

  • Kundorienterad organisation
  • Skapa ett mervärde för ägare
  • Kvalitet- och miljömedvetet arbetssätt
  • Jämställdhet gällande kön och etnisk bakgrund
  • Hållbarhetsredovisning