Passerkortsansökan

För att höja säkerheten på Centralens område har vi infört passerkortssystem samt TV övervakning.
Detta för att våra kunder skall känna sig säkra på att deras gods, fordon och övrig utrustning står säkert
på Centralens område. Här nedan hittar ni ansökningshandlingar för passerkort samt regler och villkor.
Ansökningarna är personliga och skall även godkännas av det företag den sökande arbetar på.

Passerkortsansökan

Passerkortsbestämmelser

Ifylld ansökan lämnas eller skickas till:
Kjell Axelsson
Tel: 0520-47 70 29
Fax: 0520-47 70 90
E-post: kjell.axelsson@centralen.se