Miljöhantering

Centralen levererar diverse tjänster inom miljöhantering med våra olika fordon och lastbärare. Vi har ett stort utbud av containers och komprimatorer för alla typer av avfall. Centralen är dominerande i regionen vad gäller slamsugnings- och spolningstjänster. Givetvis följer vi alla miljö- och säkerhetskrav för transporter av farligt avfall.