Slamsugning enskilda avloppsanläggningar i THN

Avtal Lastbilscentralen i Tvåstad AB ihop med Trollhättans Energi.

Lastbilscentralen i Tvåstad AB har avtal med Trollhättans Energi angående slamsugning av enskilda avloppsanläggningar. Avtalet gäller till 2018-05-31. För information för fastighetsägare i Trollhättan finns här gällande prislista nedan (OBS! Alla priser är exklusive moms):

 OBS! Vid akut behov av slamtömning under kvällar och helger, ring i första hand 0708-579 050 och i andra hand vår slamjour 0520-47 70 00.

Tjänstbenämning Budning Prissättning Anbudspos. Pris
Slamsugning brunn <1,5m³ Ordinarie Pris/tömning 1:1:1 288kr
Slamsugning tank <1,5m³ Ordinarie Pris/tömning 1:1:2 209kr
Slamsugning brunn/tank Akut 1 (1 dygn) Totalt Pris/tömning 1:1:3 2087kr
Slamsugning brunn/tank Akut 2 (2 dygn) Totalt Pris/tömning 1:1:4 1877kr
Slamsugning brunn 1,6 – 3,0 m³ Ordinarie Pris/tömning 1:2:1 387kr
Slamsugning tank 1,6 – 3,0 m³ Ordinarie Pris/tömning 1:2:2 491kr
Slamsugning brunn/tank Akut 1 (1 dygn) Totalt Pris/tömning 1:2:3 1098kr
Slamsugning brunn/tank Akut 2 (2 dygn) Totalt Pris/tömning 1:2:4 622kr
Slamsugning brunn 3,1 – 6,0 m³ Ordinarie Pris/tömning 1:3:1 549kr
Slamsugning tank 3,1 – 6,0 m³ Ordinarie Pris/tömning 1:3:2 731kr
Slamsugning brunn/tank Akut 1 (1 dygn) Totalt Pris/tömning 1:3:3 1098kr
Slamsugning brunn/tank Akut 2 (2 dygn) Totalt Pris/tömning 1:3:4 622kr
Slamsugning brunn >6,1 m³ Ordinarie Pris/tömning 1:4:1 3138kr
Slamsugning tank >6,1 m³ Ordinarie Pris/tömning 1:4:2 3138kr
Slamsugning brunn/tank Akut 1 (1 dygn) Pris/tömning 1:4:3 3661kr
Slamsugning brunn/tank Akut 2 (2 dygn) Pris/tömning 1:4:4 1046kr
Timpris (Debiterbart arbete) Minireningsverk Ordinarie Pris/timme 1:5:1 920kr
Timpris (Debiterbart arbete) Minireningsverk Akut 1 (1 dygn) Totalt pris/timme 1:5:2 1569kr
Timpris (Debiterbart arbete) Minireningsverk Akut 2 (2 dygn) Totalt pris/timme 1:5:3 1569kr
Framgrävning av brunnslock Ordinarie Pris/styck 1:6:1 52kr
Framgrävning av brunnslock Akut 1 (1 dygn) Totalt Pris/styck 1:6:2 52kr
Framgrävning av brunnslock Akut 2 (2 dygn) Totalt Pris/styck 1:6:3 52kr
Byte av fosforfälla. Material i säck. Ungefärlig årsvolym. Vid behov Totalt Pris/timme 1:7:1 732kr
Byte av fosforfälla. Löst material. Ungefärlig årsvolym. Vid behov Totalt Pris/timme 1:7:2 837kr

Behandlingsavgift Slam

Brunn/tank storlek 0-1,5m³: 52,50kr/styck

Brunn/tank storlek 1,6-3,0m³:105kr/styck

Brunn/tank storlek 3,1-6,0m³:210kr/styck

Minireningsverk:105kr/styck

Administrationsavgift Trollhättans Energi Renhållning: 35kr/faktura faktureras på uppdrag av Trollhättans Energi.

Alla fastighetsägare/innehavare av ett minireningsverk ombeds meddela Centralen snarast om deras minireningsverk skall återfyllas med rent vatten vid slamtömning.
Om inte fastighetsägaren meddelar Centralen om detta så återfyller INTE Centralen minireningsverken med rent vatten efter slamtömning.