ROT-tjänster

Centralen tillhandahåller inte ROT-tjänster som berör affärsområde Miljöhantering där bland annat slamsugning och spolbilar ingår. För information gällande ROT- tjänster på övriga tjänster vänligen kontakta respektive affärsområdesansvarig.