Slamsugning

Centralen har stora resurser av fordon för slamsugning. Vi utför tjänster som slamsugning av brunnar och tankar, men även tvätthallar, oljeavskiljare, spolgropar, fettavskiljare, mm.  Vi slamsuger också rännstenbrunnar runt om i regionen och håller dessa fria från löv och sand för att undvika översvämmade gator.

Jour
Vi har en väl upparbetad jourverksamhet med våra slambilar, som täcker in uppdrag i hela Västra Götaland.