Snöröjning

Centralen är den ledande vinterväghållningsentreprenören i regionen där vi med både lastbilar, lastmaskiner och traktorer håller vägar och parkeringsplatser fria från snö och halka. Vi utför plogning, sandning, saltning och bortforsling, och vi erbjuder även möjligheter till upplag för snömassor. Genom en totalentreprenad sköter vi vinterväghållningen för hela vägnätet i driftområde Trollhättan utanför kommungränserna.

Även för Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun och Vänersborgs kommun ombesörjer Centralen en betydande del av snöbekämpningen.