Torrsugning

Centralen utför torrsugning av alla typer av torrt material. Vi utför torrsugning av sot, aska, spån, grus, cement, stenar, gammal isolering m.m. Vi kan även blåsa in material, t.ex. makadam samt suga upp torr snö i trånga utrymmen. Torrsugning är extra lämpligt vid trånga utrymmen. Dessutom så skonas ledningar och kablage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralen utför torrsugning av alla typer av torrt material.

Centralen utför torrsugning av alla typer av torrt material.