Tankbesiktning

Vi utför kontroll, rengöring och besiktning av tankar och cisterner för olja upp till 50 m3. Större objekt med bistånd av SWEDAC-konsult. Rengöring och demontering av tankar kan ordnas. Ackreditering finns hos SWEDAC nr. 2293. Vi utför arbetet med särskild utrustning och speciellt utbildad personal.