Tipp/Schakt

Vi på Centralen är ledande på schakttransporter i Trestadsområdet och kan tillhandahålla ett stort antal typer av lastbilar för schaktarbeten och ballasttransporter. Genom ett tätt samarbete med våra kunder och en bred kompetens är vi delaktiga i de allra flesta stora och små markentreprenader och schaktarbeten i regionen.