Trafiksäkerhet

Centralen är ett företag som bedriver en stor del av sin verksamhet på våra vägar och således har ett stort ansvar för att Centralens transporter sker på ett säkert och lagenligt sätt.

Viktiga trafiksäkerhetsaspekter för Centralen är:

  • Hastighet
  • Nykterhet
  • Bältesanvändning
  • Trafiksäkra fordon
  • Kör- och vilotider
  • Överlast
  • Utbildningar