Centralens åtgärder kopplade till Coronaviruset

Centralens beredskapsrutiner baseras på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bevakas löpande. Det betyder att beredskap och rekommendationer kan komma att förändras i samband med Folkhälsomyndighetens bedömningar, och utvecklingen av smittospridningen av viruset.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för smittspridning till den högsta nivån och det är nu även samhällsspridning i Sverige.
Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Centralen har nu beslutat om åtgärder enligt nedan.
• Inga externa besök, förutom strategiskt viktiga möten, vilka först skall godkännas av VD.
• Om någon nära anhörig visar symptom skall medarbetaren stanna hemma och vi förser med dator för att möjliggöra arbete hemifrån. Dialog förs med närmsta chef om hur länge detta skall pågå.
• Om en medarbetare visar symptom skall denna stanna hemma tills man känner sig frisk samt ytterligare två dagar.

Övrig personal kommer till jobbet som vanligt men sitter så enskilt det går.
Vi sätter alltså ingen som känner sig frisk i karantän i dagsläget.

Riktlinjer åkerier
• Åkeripersonal som varit på semester eller vistats i riskområde ska ha restriktioner för kontakt med åkeriets fordon och övrig personal.
• Fordon som utsatts för bekräftat virus skall saneras.
• Åkerier ansvarar för att göra bedömning om förberedelser av extra personal.
• Åkare ombesörjer att handsprit och våtservetter ska finnas i fordonen.
• Åkare ser till att daglig rengöring görs av handdatorer och skanners.

2020-03-24T13:31:26+01:002020/03/18|