Centralens åtgärder kopplade till Coronaviruset

Centralens beredskapsrutiner baseras på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bevakas löpande. Det betyder att beredskap och rekommendationer kan komma att förändras i samband med Folkhälsomyndighetens bedömningar, och utvecklingen av smittospridningen av viruset.

Folkhälsomyndigheten har noterat en minskad smittspridning i samhället men det är fortsatt viktigt att alla med symptom på exempelvis luftvägsinfektion, även lindrig sådan, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Centralen har beslutat om åtgärder enligt nedan.
• Inga externa besök, förutom strategiskt viktiga möten, vilka först skall godkännas av VD.
• Om någon nära anhörig visar symptom skall medarbetaren stanna hemma och vi förser med dator för att möjliggöra arbete hemifrån. Dialog förs med närmsta chef om hur länge detta skall pågå.
• Då sjukvården nu kan erbjuda test av pågående virusinfektion i större skala rekommenderar vi att anställda som stannar hemma på grund av symptom som kan kopplas till Covid-19-infektion tar ett sådant test och stannar hemma tills provsvar erhållits. Därefter tas beslut tillsammans med närmsta chef om återgång i arbete.
Ovanstående rekommendation gäller både Centralens anställda och anställda hos våra anslutna åkerier.

Övrig personal kommer till jobbet som vanligt men sitter så enskilt det går.
Vi sätter alltså ingen som känner sig frisk i karantän i dagsläget.

Riktlinjer åkerier
• Åkeripersonal som varit på semester eller vistats i riskområde ska ha restriktioner för kontakt med åkeriets fordon och övrig personal.
• Fordon som utsatts för bekräftat virus skall saneras.
• Åkerier ansvarar för att göra bedömning om förberedelser av extra personal.
• Åkare ombesörjer att handsprit och våtservetter ska finnas i fordonen.
• Åkare ser till att daglig rengöring görs av handdatorer och skanners.

2020-08-13T07:06:44+01:002020/08/11|