Ansökningshandlingar

Här förvarar vi ansökningshandlingar för t.ex. Dieselkort, tvättkort, passerkort samt övriga ansökningshandlingar. Tillsammans med ansökningarna finns även våra regler och villkor som gäller för de olika korten.

Dieselkortsansökan
Centralen bedriver egen dieselförsäljning först och främst i Trestadsområdet där vi har fem stycken egna anläggningar! I samarbete med TRB Sverige AB har vi ett rikstäckande kortsystem så att våra kunder kan tanka över hela Sverige.
Vi riktar oss i första hand till företag men även privatpersoner är välkomna som kunder! Här nedan hittar ni länkar till dieselkortsansökan samt regler och villkor.
För frågor om aktuellt pumppris eller frågor kring ansökan kontakta Bengt Lund.

Ansök om Dieselkort här!

Passerkortsansökan
För att höja säkerheten på Centralens område har vi infört passerkortssystem samt TV övervakning. Detta för att våra kunder skall känna sig säkra på att deras gods, fordon och övrig utrustning står säkert på Centralens område.
Här nedan hittar ni ansökningshandlingar för passerkort samt regler och villkor.
Ansökningarna är personliga och skall även godkännas av det företag den sökande arbetar på.
Ifylld ansökan skickas till passage@centralen.se

Ansök om Passerkort här!

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*