Intyg & bevis

Centralen som företag har inget tillstånd för transport av avfall eller farligt avfall då Centralen inte äger några egna fordon.
Det är våra medlemsåkerier som är tillståndsinnehavare.
Här nedan finner du Länsstyrelsens aktuella register över de åkare som har tillstånd för transport gällande avfall och farligt avfall.

Tillstånd för transport av avfall och farligt avfall