Tillstånd för avfall och farligt avfall

Centralen som företag har inget tillstånd för transport av avfall eller farligt avfall då Centralen inte äger några egna fordon.
Det är våra medlemsåkerier som är tillståndsinnehavare.
Här nedan finner du Länsstyrelsens aktuella register över de åkare som har tillstånd för transport gällande avfall och farligt avfall.

 

Listor över tillstånd och anmälningar

 

Om du som kund vill ha kopia på tillstånd, kontakta Patrik Rådberg.

Patrik Rådberg

Verksamhetsansvarig

Tel: 0520-47 70 20