Patrik Lindell blir Centralens nya chef för affärsområdet Fjärr & Distribution.

Patrik har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom transportnäringen med försäljning, säljstyrning, merförsäljning och utveckling av verksamheter.
Patrik har stor social kompetens, god samarbetsförmåga och är rak i sin kommunikation. Han har i tidigare roller visat prov på driv, handlingskraft och god förmåga att se samband.

Fortum Waste Solutions AB är Patriks nuvarande arbetsgivare.
Fritiden tillbringas med familjen och då gärna på havet. Även cykling, gym och skidåkning är några av hans fritidssysslor

Patrik hälsas varmt välkommen av VD Niklas Blom och hela det blå laget!