16 Mar, 18

Start av trädgårdsavfalltömning i THN 2018!

Start på årets säsong av trädgårdskärlet i Trollhättans Kommun kommer att börja vecka 14 och sträcker sig fram till och med vecka 47. Vid utskicket om tömningsdag så fick en dag (måndag ojämn vecka) olyckligtvis 2st brev med olika tömningsdagar vilket vi ber om ursäkt för. Detta har nu korrigerats och informationsbrev skickas ut till berörda abonnenter som säger vilken tömningsdag som gäller.

Som tidigare informerar vi om att kärlet max får väga 100 kg och skall användas till komposterbart material (ej sten, aska, jord eller grus).
Vid frågor om abonnemang ring till Trollhättans Energi 020-89 90 00.
Vid frågor som berör tömning ring Centralen 0520–477014 alt 0520-477030.

För allas trevnad tänk på att göra rent kärlet vid behov!