Ekonomi och administration

Avdelningen Ekonomi jobbar även med grupp e-post så vill du kommunicera via e-post når du alla på Ekonomi via följande e-postadress: ekonomi@centralen.se

Petra Borg

Ekonomichef

Tel: 0520-47 70 19

Maria Skoogh

Redovisning

Tel: 0520-47 70 84

Gunilla Eriksson

Löner, fakturering

Tel: 0520-47 70 37

Patrik Rådberg

Verksamhetssamordnare

Tel: 0520-47 70 20

Mob: 0706-416 695

Bengt Lund

Drivmedel

Tel: 0520-47 70 34

Mob: 0703-765 530