Ägarstruktur

Centralen är en traditionell lastbilscentral som ägs av drygt 80 åkerier.
Dessa åkerier är förutom ägare också transportörer i bolaget

 

Styrelsen i Centralen består av:

 

Owe Andersson Ordförande
Peter Fröjd, vice ordförande
Jörgen Leosson ledamot
Daniel Andersson ledamot
Allan Kjönsberg ledamot
Lars Niklasson ledamot
Johan Carlén VD, adjungerad
Stefan Siljevall suppleant
Anders Broo suppleant
Paula Hallsten suppleant

 

Delägarrådet i Centralen består av:

 

Allan Kjönsberg (President)
Anders Broo
Peter Larsson
Håkan Gustavsson
Stefan Siljevall
Mattias Strömberg