Arbetsmiljö

Centralen jobbar aktivt med arbetsmiljö enligt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta för att visa på vikten av att ha en säker arbetsplats och nöjda medarbetare.

 

  • Skydd, säkerhet och brandskyddsronder
  • Trivselronder
  • Handlingsplaner
  • Förebyggande åtgärder
  • Avvikelser
  • Revisioner
  • Information

 

Lastbilscentralen i Tvåstad AB har kollektivavtal via BA, ME och SLA

Patrik Rådberg

Verksamhetssamordnare

Tel: 0520-47 70 20