Arbetsmiljö

Centralen jobbar aktivt med arbetsmiljö enligt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta för att visa på vikten av att ha en säker arbetsplats och nöjda medarbetare.

 • Skydd, säkerhet och brandskyddsronder
 • Trivselronder
 • Handlingsplaner
 • Förebyggande åtgärder
 • Avvikelser
 • Revisioner
 • Information

Lastbilscentralen i Tvåstad AB har kollektivavtal via BAME och SLA

Kontakta oss

  Namn*

  E-post*

  Telefonnummer

  Vad kan vi hjälpa dig med?*