Kvalitet2019-03-04T14:38:57+01:00

Kvalitet

Vi jobbar aktivt med kvalitet i hela organisationen, allt för att uppnå ständiga förbättringar som skall gagna våra kunder och våra transportörer.

Vi åstadkommer ständiga förbättringar genom att aktivt arbeta med följande:

  • Genomgång av våra processer
  • Hot och möjligheter
  • Myndighets och kundkrav
  • Avvikelsehantering
  • Kundenkäter
  • Internrevisioner
  • Tredjepartsrevisioner

Centralen jobbar med Kvalitetsstyrning och hela Centralen är certifierad enligt ISO 9001.

Kontakta oss

Namn*

E-post*

Telefonnummer

Vad kan vi hjälpa dig med?*