Kvalitet

Vi jobbar aktivt med kvalitet i hela organisationen, allt för att uppnå ständiga förbättringar som skall gagna våra kunder och våra transportörer.

Vi åstadkommer ständiga förbättringar genom att aktivt arbeta med följande:

 • Genomgång av våra processer
 • Hot och möjligheter
 • Myndighets och kundkrav
 • Avvikelsehantering
 • Kundenkäter
 • Internrevisioner
 • Tredjepartsrevisioner

Centralen jobbar med Kvalitetsstyrning och hela Centralen är certifierad enligt ISO 9001.

Kontakta oss

  Namn*

  E-post*

  Telefonnummer

  Vad kan vi hjälpa dig med?*