Miljö

Hela Lastbilscentralen i Tvåstad AB är certifierade enligt Miljöstandarden ISO 14001. Vad gäller Centralens miljöarbete jobbar vi aktivt med hela organisationen, allt för att uppnå ständiga förbättringar som skall gagna våra kunder, våra transportörer och vår miljö.

 

Vi åstadkommer ständiga förbättringar genom att aktivt arbeta med följande:

 • Genomgång av våra processer
 • Lagefterlevnad
 • Avvikelsehantering
 • Hållbarhet
 • Livscykelperspektiv
 • Alternativa bränslen
 • Bränsleuppföljning
 • Emissionsberäkningar
 • Euromotorer
 • Internrevisioner
 • Tredjepartsrevisioner

 

Centralen är även delägare i TRB Sverige AB, en sammanslutning av lastbilscentraler som verkar för miljöförbättringar inom branschen. För vidare information besök TRB Sveriges hemsida www.trb.se

Kontakta oss

  Namn*

  E-post*

  Telefonnummer

  Vad kan vi hjälpa dig med?*