Trafiksäkerhet

Centralen är ett företag som bedriver en stor del av sin verksamhet på våra vägar och således har ett stort ansvar för att Centralens transporter sker på ett säkert och lagenligt sätt.

Viktiga trafiksäkerhetsaspekter för Centralen är:

Hastighet
Nykterhet
Bältesanvändning
Trafiksäkra fordon
Kör- och vilotider
Överlast
Utbildningar

Fair Transport
Centralen är en del av Fair Transport som innebär ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållande.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*