Trafiksäkerhet

Centralen är ett företag som bedriver en stor del av sin verksamhet på våra vägar och således har ett stort ansvar för att Centralens transporter sker på ett säkert och lagenligt sätt.

 

Viktiga trafiksäkerhetsaspekter för Centralen är:

  • Hastighet
  • Nykterhet
  • Bältesanvändning
  • Trafiksäkra fordon
  • Kör- och vilotider
  • Överlast
  • Utbildningar

 

Fair Transport

Centralen är en del av Fair Transport som innebär ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållande.

Patrik Rådberg

Verksamhetssamordnare

Tel: 0520-47 70 20