Vision och Kärnvärden

Vision

 

Centralen skall vara regionens ledande samarbetspartner för transport- och maskintjänster. Centralen skall tillsammans med våra kunder åstadkomma kostnadseffektiva, hållbara och kvalitetssäkrade tjänster.

 

Kärnvärden

 

  • Professionalism
  • Trygghet
  • Pålitlighet
  • Förtroende
  • Hållbarhet