TRB Sverige AB

Centralen är delägare i TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen, ägt av 10 större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 9 miljarder kronor och förfogar över ca 6 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt ca 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

TRB bildades ursprungligen 1988 för att samordna delägarföretagens IT-system inom drivmedelshantering. Namnet TRB bildades som en förkortning av ”Transportörsbränsle”. Sedan dess har det rullat på. TRB har utvecklats till ett resurs- och kompetenscenter som arbetar aktivt med frågor som ligger nära delägarföretagens verksamheter. En allt viktigare uppgift för TRB är att stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom ett antal olika områden. Därför är TRB väl insatta i den forskning och utveckling som bedrivs inom exempelvis miljöanpassade drivmedel och trafiksäkerhet. De medverkar även i forskning i nära samarbete med högskolor och universitet. Dessutom har TRB drivit en rad spännande projekt inom exempelvis trafiksäkerhet, fordonsbränslen och mobil datakommunikation.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*