TRB Sverige AB

Centralen är delägare i TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen, ägt av 12 större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 12 miljarder kronor och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt ca 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

 

TRB bildades ursprungligen 1988 för att samordna delägarföretagens IT-system inom drivmedelshantering. Namnet TRB bildades som en förkortning av ”Transportörsbränsle”. Sedan dess har det rullat på. TRB har utvecklats till ett resurs- och kompetenscenter som arbetar aktivt med frågor som ligger nära delägarföretagens verksamheter. En allt viktigare uppgift för TRB är att stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom ett antal olika områden. Därför är TRB väl insatta i den forskning och utveckling som bedrivs inom exempelvis miljöanpassade drivmedel och trafiksäkerhet. De medverkar även i forskning i nära samarbete med högskolor och universitet. Dessutom har TRB drivit en rad spännande projekt inom exempelvis trafiksäkerhet, fordonsbränslen och mobil datakommunikation.

 

Av helt naturliga skäl ligger miljö- och trafiksäkerhetsfrågor TRB varmt om hjärtat. Sedan början av 1990-talet har de engagerat sig i en rad projekt som syftar till att minska belastningen på miljön och förbättra trafiksäkerheten på vägarna. TRB har exempelvis genomfört fälttester av nya dieseldrivmedel, utvärderingar av vegetabiliska och syntetiska hydrauloljor, utvecklat ett system för miljödeklaration av fordon och utvärdering av miljöanpassade däck. Dessutom har de utvärderat marknadens olika alkolås samt tagit aktivt del i framtagning av ISO-standarden för trafiksäkerhetscertifiering (ISO39001). Flera av TRB:s projekt har resulterat i dokumentation och rekommendationslistor för delägarföretagen, men som publiceras öppet på TRB:s hemsida och därmed även används av andra aktörer på marknaden.

Allt detta ger TRB värdefull kunskap för att arbeta med rådgivning och information kring val av drivmedel och fordonsteknik m.m. inom transportområdet.

Läs mer via www.trb.se