Saltning av vägar

Dammande vägar skapar i huvudsak två problem.

Dels förlorar slitlagret sin sammanhållande förmåga genom att finpartiklarna dammar bort. Dels påverkar dammet miljön. Därför är dammbindning en viktig sommaråtgärd.

Vägen dammar för att finpartiklarna förlorar sin sammanhållande förmåga då slitlagret torkar ut. Dammbindningen syftar till att bibehålla denna bindningsförmåga. Dammbindning är nödvändig på högtrafikerade vägar, speciellt i närheten av bebyggelse. Men en väg som normalt har lite trafik kan också behöva dammbindning, om den utsätts för starkt koncentrerad trafik under några torra sommarveckor.

Dammbindning med salt sker en eller två gånger per år. En första behandling sker tidigt på våren. Vid behov sprids också salt under sommaren samtidigt som vägen underhållshyvlas. Salt används där slitlagret har liten finkornhalt, till exempel krossade sandiga och grusiga moräner. Här fungerar salt bäst genom att det drar åt sig fukt, vilket binder ihop slitlagret

Vi kan utföra saltning och dammbindning av vägar med våra fordon.

Dosering

Kalciumklorid: Giva 700-1000 kg per km väg.Magnesiumklorid: Giva 875-1250 kg per km väg.

Arbetsgång

Vattna vägen om den är torr. Hyvla så djupt att åtminstone botten av potthål, hjulspår och korrugeringar nås. Använd med fördel väg hyveln. Bygg upp tvärfallet (bomberingen) till 5 %. Sprid ut saltet.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*