Material

Vi erbjuder försäljning av ett rikt sortiment av grus, sand och krossmaterial samt markprodukter. För din trädgård såsom täckbark och matjord.

Genom ett bra och tätt samarbete med täkter i regionen och vår stora fordonskapacitet kan vi erbjuda en komplett lösning av materialtransporter, där vi tar ansvar från materialhämtning till slutleverans.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som utvinns när man krossar berg och kan bland annat användas till plattsättning, justering, rörgravar och fotbollsplaner. Stenmjöl används även för att berika jord med mineraler. För att stenmjölet inte skall blanda sig med underliggande material används markduk.

Makadam

Makadam används främst vid tillverkning av asfaltmassa och betong men även till husgrunder, trädgårdsgångar, garageplaner och järnvägar. Genom att använda makadam som dräneringsmaterial under hus och bostäder går det att förhindra fuktskador och mögelbildning. Vi erbjuder makadamprodukter i ett flertal storlekar, några exempel är 8/11, 11/16 och 16/32. Det finns också möjlighet att få tvättad makadam.

Bergkross

Överbyggnadsmaterial produceras av bergkross och omfattar bärlager och förstärkningslager för vägar med både lättare och tyngre trafik. Överbyggnadsmaterial används under asfalt och grusvägar för att ge en stabil grund och är en viktig förutsättning för att lägga en jämn väg. En sammansättning av olika material i olika lager förstärkningslager, bärlager och slitlager är en viktig grund för att fördela tyngden från trafiken så att uppfarten inte sjunker. Några exempel är 0/16, 0/32, 0/63, 0/90.

Täckbark och matjord

Vi levererar såväl täckbark som matjord till din trädgård. Täckbarken tillför mullämnen till jorden där täckbarken även hjälper jorden med att behålla sin fuktighet. Vill man förhindra ogräs skall man lägga ett tio centimeter tjockt lager för bästa effekt.

Matjord är den jord där maskar, diverse markdjur och mikroorganismer bryter ned löv, vissnande växtdelar och annat organiskt material så att det bildas mylla (kallas också humus.) Harpad matjord är grovsållad och denna typ av matjord används som odlingsjord.

Beroende på hur mycket du behöver, kan vi leverera med materialbil eller i storsäck.

För mer information eller prisuppgifter kontakta oss via kontaktformuläret här nedan.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*