Snöröjning

Centralen är den ledande vinterväghållningsentreprenören i regionen där vi med både lastbilar, lastmaskiner och traktorer håller vägar och parkeringsplatser fria från snö och halka.

Vi utför plogning, sandning, saltning och bortforsling, och vi erbjuder även möjligheter till upplag för snömassor. Genom en totalentreprenad sköter vi vinterväghållningen för hela vägnätet i driftområde Trollhättan utanför kommungränserna. Även för Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun och Vänersborgs kommun ombesörjer Centralen en betydande del av snöbekämpningen. Många företag i regionen anlitar Centralen att sköta snöröjning och halkbekämpning, allt från kundparkeringar till entrédörrar. När det kommer mycket snö kan även taken behövas snöröjas då har vi både takskottare och kranbilar med borste.

Kontakta oss

    Namn*

    E-post*

    Telefonnummer

    Vad kan vi hjälpa dig med?*